Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

 

http://www.zssiennica.edu.pl/album/2015/misj/misj.jpg

To już drugie zajęcia wychowawcze z cyklu ,,spotkania pod ostrzałem”. A odbyły się one 03.03.2015r w świetlicy internackiej. Naszym gościem był Pan Tomasz Stręfner- żołnierz, który uczestniczył w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie. Uczestnicy spotkania poznali charakterystykę w/w państw, zapoznali się z niebezpieczną pracą Polskiego żołnierza na misji pokojowej. oraz dowiedzieli się , jakie zagrożenia niesie za sobą wojna w tych krajach., a także dowiedzieli się na czym polega mentalność rdzennej ludności. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć jak wygląda pełne wyposażenie żołnierza oraz je przymierzyć, i obejrzeć zdjęcia, filmy z misji . Spotkanie z gościem było ciekawe pouczające a momentami poruszające… Zajęcia zorganizowali: Zbigniew Rasiński i Justyna Stręfner

Opracowali: Justyna Stręfner, Zbigniew Rasiński