Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

 

http://www.zssiennica.edu.pl/album/2015/spo/spo.jpg

Pod taką nazwą kryje się szereg zajęć wychowawczych, jedne są już właśnie za nami, odbyły się one 13.01.2015r w świetlicy internackiej a dotyczyły tematu związanego z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz kierowcy samochodu. Naszym gościem był sierż. sztab. Pan Mariusz Rasiński który pracuje w komórce ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Chełmie .Młodzież z zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu, o czym świadczyło szereg pytań skierowanych do gościa. Miejmy nadzieję, iż to spotkanie pomoże uczniom bezpiecznie poruszać się po drogach. Cieszymy się bardzo, że nasz gość wyrażał się o uczestnikach spotkania w samych superlatywach. Podsumowując pierwsze spotkanie z cyklu, wspólnie z młodzieżą doszliśmy do wniosku, że staną się one urozmaiceniem internackiego życia. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie tych zajęć byli: Justyna Stręfner oraz Zbigniew Rasiński. Z niecierpliwością czekamy już na następne zajęcia!

Opracowała: Justyna Stręfner