Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Dnia 18.11.2014 roku w Internacie przy ZSCKR w Siennicy Różanej w ramach kółka „folklorystycznego „ pod przewodnictwem wychowawcy Magdaleny Nowackiej oraz zaproszonego gościa „speca od decoupage” Pani Pauliny Bąk zostały przeprowadzone warsztaty ze sztuki ozdabiania przedmiotów drewnianych metodą decoupage motywem folk. Wychowankowie świetnie się bawili doskonaląc przy tym umiejętności plastyczne, manualne, estetyczne, praca w grupie jak i integracja, poznali elementy sztuki folklorystycznej. Jak widać po załączonych zdjęciach efekty końcowe były imponujące, młodzież dalej będzie rozwijała umiejętności decoupage.

Opracowała: Magdalena Nowacka