Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Dnia 26.11.2014r. w internacie ZSCKR w Siennicy Różanej zorganizowaliśmy wieczór wróżb. Uczniowie zapoznali się tradycjami i historią powstania tego święta a następnie wróżbom i przepowiedniom nie było końca.. Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne andrzejkowe wróżby takie jak ,,lanie wosku’’. Każdy mógł poznać swoją przyszłość dzięki wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze życie). Każdy z wychowanków miał możliwość poznania swojej wróżby na bliższą i dalszą przyszłość oczywiście z „przymrużeniem oka”. Ten magiczny wieczór uświetniła nam swoim występem także uczennica Karolina Kopeć, która wykonała w nowej aranżacji stare, dobre przeboje. Zabawy, uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny wieczór Andrzejkowy w świetlicy. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie zabawy andrzejkowej były: Magdalena Nowacka, Justyna Stręfner, Monika Bojarczuk.

Opracowała: Justyna Stręfner