STAŻ ZAWODOWY
„Europejskie wyzwania zawodowe”
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048154

W ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”
realizowanego ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Europejskie wyzwania zawodowe”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Sewilla !

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj !

Regulamin - pobierz


 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który umożliwia prowadzenie działalności firmy która zajmuje się  wykorzystywaniem darów natury i dbania o jej środowisko.

Z roku na rok obserwuje się wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki odnawialne (np. projektantów, monterów, serwisantów). Specjaliści w tym sektorze już teraz należą do grupy najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

Absolwent tej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie:

- w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności energii odnawialnej,

- w elektrowniach,

- w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami

energii,

- w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną

(elektrownie i zakłady energetyczne),

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

- w hurtowniach instalatorstwa sanitarnego.

- w centrach ekologicznych systemów grzewczych.

- w przedsiębiorstwach, firmach i serwisach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki

odnawialnej.

- w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony

środowiska

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

←Wróć