Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Rejestracja on-line: zarejestruj się

Karta rejestracji - pobierz

Plakat - pobierz


 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Siennicy Różanej zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym pt."PISANKI I STROIKI WIELKANOCNE"

TERMIN I MIEJSCE:
11 kwietnia 2019 roku (czwartek ) godz. 14.00
CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • pobudzanie młodzieży do inwencji twórczej,
 • propagowanie kultury naszych regionów,
 • nabywanie umiejętności prezentacji wykonanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Siennicy Różanej oraz młodzież internatu ZS CKR w Siennicy Różanej

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • pisanek - dowolną techniką (minimum 4 sztuki)
 • stroika wielkanocnego

ZASADY KONKURSU:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • I kategoria - pisanki,
 • II kategoria - stroik wielkanocny

. Prace należy dostarczyć w terminie 11 kwietnia 2019 do godz.7.00. Organizatorzy konkursu: Anna Watras –Lekan, Katarzyna Rysak

 • ocena pisanek
  • pomysłowość,
  • wkład pracy,
  • estetyka wykonania
  • nawiązanie do tradycji ludowych.
 • ocena stroika wielkanocnego
  • dobór elementów,pomysłowość, estetyka wykonania,wkład pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

 


 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który umożliwia prowadzenie działalności firmy która zajmuje się  wykorzystywaniem darów natury i dbania o jej środowisko.

Z roku na rok obserwuje się wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki odnawialne (np. projektantów, monterów, serwisantów). Specjaliści w tym sektorze już teraz należą do grupy najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

Absolwent tej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie:

- w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności energii odnawialnej,

- w elektrowniach,

- w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami

energii,

- w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną

(elektrownie i zakłady energetyczne),

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

- w hurtowniach instalatorstwa sanitarnego.

- w centrach ekologicznych systemów grzewczych.

- w przedsiębiorstwach, firmach i serwisach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki

odnawialnej.

- w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony

środowiska

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

←Wróć