Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Rejestracja on-line: zarejestruj się

Karta rejestracji - pobierz

Plakat - pobierz


 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Siennicy Różanej zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym pt."PISANKI I STROIKI WIELKANOCNE"

TERMIN I MIEJSCE:
11 kwietnia 2019 roku (czwartek ) godz. 14.00
CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • pobudzanie młodzieży do inwencji twórczej,
 • propagowanie kultury naszych regionów,
 • nabywanie umiejętności prezentacji wykonanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Siennicy Różanej oraz młodzież internatu ZS CKR w Siennicy Różanej

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • pisanek - dowolną techniką (minimum 4 sztuki)
 • stroika wielkanocnego

ZASADY KONKURSU:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • I kategoria - pisanki,
 • II kategoria - stroik wielkanocny

. Prace należy dostarczyć w terminie 11 kwietnia 2019 do godz.7.00. Organizatorzy konkursu: Anna Watras –Lekan, Katarzyna Rysak

 • ocena pisanek
  • pomysłowość,
  • wkład pracy,
  • estetyka wykonania
  • nawiązanie do tradycji ludowych.
 • ocena stroika wielkanocnego
  • dobór elementów,pomysłowość, estetyka wykonania,wkład pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

 


 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywają prawa do przejęcia gospodarstwa rolnego.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent posiada umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie i gospodarowanie sprzętem rolniczym oraz napraw parku maszynowego w gospodarstwie. Rynek mechanizacji rolnictwa i agrotechniki rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla tego zawodu.


Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:


K1 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

 


 

K2 obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie


 
 
 
 


 

K3 eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. 
 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w: firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami, zakładach remontowych, biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych, we własnym gospodarstwie.

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

 

Czytaj więcej

←Wróć