STAŻ ZAWODOWY
„Europejskie wyzwania zawodowe”
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048154

W ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”
realizowanego ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Europejskie wyzwania zawodowe”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Sewilla !

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj !

Regulamin - pobierz


 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywają prawa do przejęcia gospodarstwa rolnego.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent posiada umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie i gospodarowanie sprzętem rolniczym oraz napraw parku maszynowego w gospodarstwie. Rynek mechanizacji rolnictwa i agrotechniki rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla tego zawodu.


Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:


K1 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

 


 

K2 obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie


 
 
 
 


 

K3 eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. 
 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w: firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami, zakładach remontowych, biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych, we własnym gospodarstwie.

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

 

Czytaj więcej

←Wróć