Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywają prawa do użytkowania i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych.

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do pracy w gospodarstwie rolniczym: do wykonywania zabiegów agrotechnicznych, regulacji ciągników, maszyn rolniczych i kombajnów. Rynek pracy dla wykwalifikowanych mechaników rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla tego zawodu.Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

M.1. użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 


 
 
 

M.2. obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 
 


Absolwent  znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, czy też zdobywa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w następujących specjalnościach: maszyny i narzędzia rolnicze, naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych oraz maszyn melioracyjnych.

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

Czytaj więcej

←Wróć