STAŻ ZAWODOWY
„Europejskie wyzwania zawodowe”
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048154

W ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”
realizowanego ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Europejskie wyzwania zawodowe”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Sewilla !

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj !

Regulamin - pobierz


 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywają prawa do użytkowania i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych.

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do pracy w gospodarstwie rolniczym: do wykonywania zabiegów agrotechnicznych, regulacji ciągników, maszyn rolniczych i kombajnów. Rynek pracy dla wykwalifikowanych mechaników rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla tego zawodu.Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

M.1. użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 


 
 
 

M.2. obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 
 


Absolwent  znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, czy też zdobywa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w następujących specjalnościach: maszyny i narzędzia rolnicze, naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych oraz maszyn melioracyjnych.

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

Czytaj więcej

←Wróć