Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa kwalifikacje:

 

T3. Produkcja wyrobów piekarskich

T4. Produkcja wyrobów cukierniczych

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Absolwent szkoły znajduje zatrudnienie w laboratoriach zakładowych, stacjach sanitarno–epidemiologicznych, pracowniach analitycznych. Może też sprawować funkcje kierownicze w zakładach przetwórstwa spożywczego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w branży przemysłu spożywczego. Kontynuacją nauki zawodu są studia wyższe ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Czytaj więcej

←Wróć