STAŻ ZAWODOWY
„Europejskie wyzwania zawodowe”
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048154

W ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”
realizowanego ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Europejskie wyzwania zawodowe”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Sewilla !

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj !

Regulamin - pobierz


 

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa kwalifikacje:

 

T3. Produkcja wyrobów piekarskich

T4. Produkcja wyrobów cukierniczych

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Absolwent szkoły znajduje zatrudnienie w laboratoriach zakładowych, stacjach sanitarno–epidemiologicznych, pracowniach analitycznych. Może też sprawować funkcje kierownicze w zakładach przetwórstwa spożywczego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w branży przemysłu spożywczego. Kontynuacją nauki zawodu są studia wyższe ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Czytaj więcej

←Wróć