Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Kucharz to zawód, który zdobywają uczniowie po trzech latach nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Głównym atutem tego kierunku jest możliwość łatwego zdobycia pracy zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Kucharz jest przygotowany do wykonania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Dużą zaletą nauki w tym zawodzie są zajęcia praktyczne, prowadzone przez 2 dni w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym , dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w dobrze znanych sobie warunkach.

 

Uczeń zdobywa kwalifikacje:

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

 

            

 

Kucharz może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być właścicielem prywatnego zakładu.

 

 

  

 

Czytaj więcej

←Wróć